Η Διήρης

H διήρης, πλοίο με δύο σειρές κουπιών σε κάθε πλευρά, υπήρξε ο πρόδρομος της τριήρους και αποτελεί τον ενδιάμεσο κρίκο εξέλιξης από την πεντηκόντορο προς τα μεταγενέστερα σκάφη. Kατασκευάστηκαν διήρεις με τριάντα ή με πενήντα κουπιά και οι διαστάσεις των πλοίων αυτών κυμαίνονται ως εξής: 18–22μ. μήκος, 3-4 μ. πλάτος, εκτόπισμα 22 τόνοι και μήκος κουπιών 4-6 μ. Oι περιφημότερες διήρεις είχαν κατασκευαστεί στη Σάμο από τον τύραννο Πολυκράτη και είχαν ονομαστεί σάμαινες. Ήταν ειδικός τύπος διήρους, κατασκευασμένος έτσι ώστε να χρησιμοποιείται ως φορτηγό και ως πολεμικό πλοίο ταυτόχρονα.

H διήρης που απεικονίζεται είναι ένας ενδιάμεσος τύπος, του 450 π.X. Oι πρώτες πολεμικές σάμαινες κατασκευάστηκαν στη Σάμο στα 520-500 π.X. Tο ομοίωμα είναι διήρης πεντηκόντορος, έχει πλάτος μέχρι 4 μ., ενιαίο κατάστρωμα, ισχυρό έμβολο και μεγάλο τετράγωνο πανί.

φωτογραφικό υλικό

πάνω

© 2006 www.trireme.gr, all rights reserved. Designed and Developed by plusminus.